Výzkumné aktivity

Naše výrobní a výzkumné aktivity lze charakterizovat jako výrobu bakteriálních imunolobiologických přípravků, realizovanou ve třech základních směrech:

FÁGOVÉ LYZÁTY

BAKTERIÁLNÍ LYZÁTY

BAKTERIÁLNÍ ENZYMY

 

Fágové lyzáty

Fágové lyzáty jsou přípravky na bázi bakteriálních virů pro lokální použití. Obsahují vysoce účinné virulentní fágové částice s polyvalentním účinkem pro daný bakteriální druh. Přípravky je možné použít lokálně u bakteriálních infekcí k destrukci buněk infekčního agens.

©2019 by MB PHARMA s.r.o.