top of page

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004353

Předpokládané ukončení projektu: 2015-2019

Projekt je zaměřen na vývoj nových veterinárních přípravků pro léčbu bakteriálních onemocnění ryb, včel a zánětu mléčné žlázy u skotu s použitím specifických bakteriofágů na konkrétní původce onemocnění. Výsledkem projektu bude vyvinutí vhodné a efektivní metody přípravy specifických fágů replikací na konkrétních bakteriích, jejich identifikaci a kvantifikaci a zpracování purifikačními procesy a vývoj vhodné lékové formy léčivého přípravku, tak aby je bylo možno využít jako léčiva. Cílem projektu je pak vybudování poloprovozu za účelem výroby nových léčivých přípravků. Projekt probíhá za účinné spolupráce firem MB PHARMA s.r.o., FAGOFARMA s.r.o. a Dyntec spol. s.r.o.

6c1cff_45438f867f204d33a2f5838ecdffd4e7_

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

bottom of page