top of page

Studium účinnostních funkcí experimentálních vakcín proti koronavirovým infekcím na zvířecích modelech

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: FW03010472

 

Předpokládané ukončení projektu: 2025

Projekt je zaměřen na založení výzkumně vývojové platformy experimentálních vakcín proti koronavirovým infekcím, zvláště pak se zaměřením na COVID2 původce onemocnění COVID19. V rámci projektu budou připraveny a odzkoušeny variantní experimentální vakcíny proti COVID19. Poté bude ověřena jejich účinnost a neškodnost na zvířecích modelech. Cílem projektu je vybudovat poloprovoz a ověřenou technologii přípravy kandidátních koronavirových vakcín a ověření jejich účinnosti a neškodnosti s minimalizací možných rizik nežádoucích reakcí. Tato výzkumně vývojová platforma výběru kandidátní vakcíny, na základě matematických modelů potvrzených účinnostních funkcí, by mohla být použita i při výskytu další hrozby virové pandemie.

270161_3ccf19e8a5c641259be1104cb684a937_.jpg

Projekt je realizován s pomocí podpory TAČR

v rámci 3. veřejné soutěž v programu TREND

bottom of page