top of page

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0005988

Předpokládané ukončení projektu: 2016-2020

Cílem projektu je ochrana práv průmyslového vlastnictví společnosti MB PHARMA s.r.o. Společnost MB PHARMA klade velký důraz na ochranu duševního vlastnictví (IP). IP nových produktů budou ochráněny portfoliem mezinárodních a EU ochranných známek (OZ), které budou navazovat na stávající portfolio tuzemských OZ. Tato chráněná označení budou symbolem záruky a kvality nových produktů, které žadatel nabízí a prodává na tuzemský a zahraniční trh. Dále připravujeme patentovou ochranu postupu přípravy a kontroly výsledku vývoje v rámci tzv. biotechnologického patentu a užitného vzoru.

6c1cff_45438f867f204d33a2f5838ecdffd4e7_

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

bottom of page