top of page

AMBRA
Automatizovaný systém pro mikrobiologické reakce a procesy

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.31.4.0/0.0/0.0/22_017/0003136

 

Předpokládané ukončení projektu: 2023 - 2025

Společnost MB PHARMA se zabývá mikrobiologickou výrobou, zahrnující kultivační procesy. Pro tyto účely jsou nezbytné nástroje a zařízení, určené ke kontrolovanému růstu mikroorganismů a sledování dalších provozních parametrů. Cílem projektu je vyvinout vlastní automatizovaný systém, který bude založen na jednorázovém spotřebním materiálu a centrální, ovládací automaticky řízené jednotce, která bude podle přednastavených protokolů sama řídit probíhající mikrobiologické procesy.

mpo-logo.png

Tento projekt je realizován za finanční 

podpory z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

v rámci programu Country for Future

bottom of page