top of page

Kolagenáza pro izolaci Langerhansových ostrůvků

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: TA04010038

Předpokládané ukončení projektu: 2014-2017

Cílem projektu je vyvinout přípravek na bázi enzymu kolagenázy s vysokou tryptickou aktivitou a standardními vlastnostmi, který bude primárně určen pro štěpení kolagenu slinivky břišní při izolaci Langerhansových ostrůvků. Absence přípravku se standardní aktivitou je jedním z hlavních faktorů, které v současné době brání lepšímu využití dostupných pankreatů od dárců orgánů s mozkovou smrtí a širšímu rozšíření transplantace Langerhansových ostrůvků při léčbě diabetu 1. typu. Dílčím cílem je na základě experimentů stanovit vhodné složení přípravku (zastoupení různých izoenzymů a přídavných proteáz), vyvinout postup pro jeho reproducibilní přípravu, vypracovat způsob jeho použití při izolaci Langerhansových ostrůvků u zvířat a konečně v preklinických studiích prokázat jeho bezpečnost z hlediska morfologie a funkce inzulín produkujících beta buněk. Účinnost a bezpečnost přípravku bude testována také v preklinickém modelu léčby experimentálního diabetu transplantací izolovaných ostrůvků pod renální kapsulu a cestou vena portae do jater. Ověřena bude také vhodnost použití přípravku při disociaci jiných typů tkáně, kde lze rovněž očekávat komerční uplatnění. Přípravek vyvinutý v konečné fázi projektu bude nabídnut k testování předním světovým laboratořím, které provádějí izolace Langerhansových ostrůvků a které o nový produkt projevily již dnes zájem.

270161_3ccf19e8a5c641259be1104cb684a937_
6c1cff_7422f18595f44c38a14118ddc9fe1619~
bottom of page