top of page

CLEMON
Inteligentní monitoring čistých prostor pro farmaceutickou výrobu

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0003572

 

Předpokládané ukončení projektu: 2023 - 2024

Cílem projektu je digitalizovat systém řízení čistých prostor tak, aby byla maximalizována míra automatického sběru a vyhodnocování aktuálních dat a minimalizována nutnost ručního zásahu obsluhy v okamžiku vzniku mimořádné události. Možnost analýzy a správy dat zjednoduší procesy potřebné pro zajištění kvality farmaceutické výroby, stejně jako zpětné dohledávání informací při interních nebo externích auditech. Zároveň systém odbourá nutnost přítomnosti obsluhy monitoringu a řízení na pracovišti.

mpo-logo.png

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu I. výzva Digitální podnik z komponenty 1.5 Národního plánu obnovy 

bottom of page