top of page

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668

 

Předpokládané ukončení projektu: 2022

Cílem projektu je, ve spolupráci MB PHARMY s farmaceutickou společností Dyntec, vybudovat poloprovoz jako zázemí pro vývoj, klonování a identifikaci vhodných kandidátů fágových endolyzinů, které budou vykazovat dostatečnou účinnost proti patogenním variantám sporulující bakterie Peanibacillus larvae (PL) způsobující onemocnění "Mor včelího plodu" (AFB). Rekombinantní fágové endolyziny budou vyvíjeny a vyráběny ve spolupráci s Biotechnologickým ústavem AV ČR. Zkoušení a experimentální práce s nově vyvíjenými fágovými přípravky budou probíhat v režimu in vitro. V případě pozitivních výsledků a souhlasu státních autorit budou následně probíhat preklinické a klinické zkoušky na laboratorním modelu a včelách v režimu in vivo ve validních klinických studiích dle schváleného projektu pokusů a ve spolupráci s VFU Brno, Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel. Dále bude studována jejich farmakokinetika a farmakodynamika od podání přípravku do organismu včel až po jeho eliminaci z organismu, a také nepříznivé efekty na jejich zdraví a fyziologickou mikrobiotu. Bude ověřována specifické či subpopulační rezistence PL vůči různým fágovým endolyzinům a případné nepříznivé reakce související s jejich podáním. Všechny tyto poznatky budou sloužit k vývoji účinného léčebného přípravku. Základním předpokladem jeho úspěšné registrace bude doložení všech požadovaných informací o struktuře a mechanismu působení použitého endolyzinu a rozptýlení jakékoliv pochybnosti o negativním vlivu na zvířata a vnější prostředí. Do současné doby neexistuje v západní Evropě registrovaný komerční přípravek proti původci AFB, byli však povoleny preklinické a klinické studie na včelách s nadějnými výsledky. Proto v současné době probíhá intenzivní výzkum v této oblasti s cílem získat dostatek informací a experimentálních dat potřebných k úspěšné registraci produktu.

6c1cff_45438f867f204d33a2f5838ecdffd4e7_

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

bottom of page