top of page

Centrum výzkumu alternativních přípravků a dermální kosmetiky (AMI)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008652

Předpokládané ukončení projektu: 2017-2020

Projekt je zaměřen na založení nové výzkumné kapacity společnosti MB PHARMA prostřednictvím vyvážené investice do přístrojového vybavení a nové výstavby využitím nemovitosti typu brownfield. Centrum výzkumu alternativních přípravků a dermální kosmetiky (AMI) bude zaměřeno na aplikovaný výzkum a vývoj v oblastech moderních alternativních přípravků (homeopatika) a vysoce profesionálních kosmetických produktů na bázi speciálních enzymů (vč. intenzivních koncentrátů vlastní provenience). Alternativní přípravky pro léčbu zánětlivých onemocnění patří mezi moderní směry léčby. Homeopatická léčba je dnes plně uznávanou metodou v oblasti alternativní medicíny. Sofistikovaný výzkum a vývoj zaměřený na základní látky biologického typu, která je dále přesně stanoveným způsobem odpovídajícím zásadám GMP upravována, pro výrobu a přípravu matečné tinktury, jenž je následně ředěna a ukotvena (impregnována) ve finální verzi léčivého přípravku. Společnost MB PHARMA vlastní GMP certifikát vydaný státní regulační autoritou (SÚKL) pro výrobu LP homeopatického typy jako jedna z mála světových firem. Použití v dermální kosmetice především u přípravků snižující hyperpigmentace či poškození kapilár (vč. léčby psoriázy), se uplatňuje od konce 20. století. Cílem vývoje v oblasti dermální kosmetiky je výroba vlastních enzymů a/nebo modernizace používaných analytických procesů (např. RT-PCR, izolátor DNA, UPLC-UV-MS) s akcentem na vývoj a výzkum nových léčivých přípravků pod GMP. Cílem vývoje v oblasti homeopatik je zejména použití indukovaného bakteriálního expresního systému. Naše sbírka mikroorganismů, jenž je certifikována i státní autoritou (SÚKL) v rámci GMP, osahuje velké množství izolovaných i pořízených bakteriálních (a virových) kmenů. Hlavní zaměření projektu je založeno na G+ bakteriích. Avšak i na G- bakterie, jako je Escherichia coli, bude předkládaný projekt cílit. Tyto systémy totiž mohou zvýšit produkci požadovaných enzymů a efektivnější metoda purifikace může zamezit ztrátám během celého procesu biotechnologické výroby.

6c1cff_45438f867f204d33a2f5838ecdffd4e7_

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

bottom of page