Vyhledat

Spolupráce s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Aktualizace: 4. lis 2019

Naše společnost spolupracuje s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací v ČR v oboru medicíny, na výzkumu a vývoji nových postupů přípravy kolagenázy. V oblasti diabetologie je enzym kolagenáza, který štěpí tkáňové pojivo kolagen, používán při transplantaci Lagerhansových tělísek. V květnu 2019 proběhl v Praze seminář, kde se zástupci obou institucí setkali a vzájemně si sdělili dosavadní pokroky při řešení výzkumného projektu.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.0 komentář

©2019 by MB PHARMA s.r.o.